Stora höger med papper.

Vad gör de på Arbetsförmedlingen egentligen? (II)

När jag berättar för folk att jag är arbetslös är deras första reaktion ofta att börja sucka om hur dålig Arbetsförmedlingen är – vare sig de vet något om Arbetsförmedlingen eller inte.

Det första man måste veta om Arbetsförmedlingen är att det är en myndighet, med ett uppdrag, som beskrivs såhär på hemsidan:

”Vårt uppdrag, de långsiktiga målen och uppgifterna, kommer från riksdag och regering och är formulerat i en instruktion för Arbetsförmedlingen. Våra övergripande mål är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden. ”

Det är alltså inte så att arbetsförmedlarna själva sitter och hittar på en massa konstiga regler för att göra livet surt för arbetslösa (det gör politiker). Det jag har observerat på min egen arbetsförmedling är att de brottas med samma problem som många andra företag; underbemanning och för stor arbetsbelastning.

Min arbetsförmedling har omorganiserats ett par gånger under tiden jag varit arbetslös med följd att jag fått byta handläggare fyra gånger. Då blir det svår att bygga en kontinuitet. Även om alla mina handläggare inget hellre vill än att hjälpa mig så har de helt enkelt inte tid, och väldigt lite handlingsutrymme.

Det jag har observerat på min egen arbetsförmedling är att de brottas med samma problem som många andra företag: underbemanning och för stor arbetsbelastning.

Jag har en kronisk sjukdom som kan göra det svårt för mig på vissa jobb, men inte har någon betydelse på andra. Det gäller alltså för mig att hitta rätt jobb, inte bara vilket jobb som helst. Därför fick jag, ungefär ett halvår in i min arbetslöshet, en SIUS-konsulent (Särskilt introduktions och uppföljningsstöd). Min SIUS-konsulent gör det som folk i allmänhet tror att en arbetsförmedlare gör: ringer runt till arbetsgivare och söker jobb åt mig, hjälper mig att planera mitt jobbsökande samt håller koll på vilka sorters anställningsstöd jag är berättigad till. Det är en lyx som alla arbetssökande borde ha förmånen att ha.

I teorin borde det vara en baggis att hitta ett jobb åt mig: Jag har både arbetserfarenhet och två akademiska examina. Trots denna hjälp har jobbsökandet varit oerhört svårt och långdraget. Att ha en SIUS-konsulent har heller inte alltid varit fantastiskt. Jag har till exempel blivit tillsagd av min SIUS att ge upp min dröm eftersom ”den branschen är för smal”. Det är inte något man vill höra från någon vars jobb det är att hjälpa en. Det gjorde mig oerhört ledsen och fick mig att ifrågasätta mig själv och mina kompetenser.

Jag har träffat på alltför många arbetsgivare som drygar ut sin stab med praktikant efter praktikant när de egentligen borde anställa. Men varför ska de anställa någon när Arbetsförmedlingen kastar gratis personal på dem?

Jag har gjort allt som krävts av mig. Jag har haft två praktikplatser (en 6 mån, en 2 mån). En gång i tiden fanns det krav på att praktikplatser skulle leda till anställning, men det kravet verkar inte finnas längre, eller så efterlevs det bara inte. Det är skälet till att jag inte tror på praktikplatser. Jag har träffat på alltför många arbetsgivare som drygar ut sin stab med praktikant efter praktikant när de egentligen borde anställa. Men varför ska de anställa någon när Arbetsförmedlingen kastar gratis personal på dem?

Just nu har jag faktiskt en sorts jobb. Fast inte riktigt. Jag ska arbeta heltid i fyra månader på ett studieförbund, vilket jag är mycket glad för. Men eftersom jag är anställd med särskilt anställningsstöd (arbetsgivaren erhåller ett stöd på 85% av min lönekostnad) så är jag inte berättigad till nya a-kassedagar när jobbet tar slut. Jag kommer alltså att hamna i Fas 3 (eller ”sysselsättningsfasen” som det heter nuförtiden) efter dessa fyra månader. Det är en av de konstigaste regler jag stött på under min tid som arbetslös. Och den regeln gör mig extra motiverad att hitta mitt drömjobb och en riktig anställning.

Vad har du för erfarenheter av Arbetsförmedlingen?

Karriärrebell följer och stöttar Therése på hennes resa mot drömjobbet under hösten. Vill du veta mer om konceptet och vad det innebär att vara en Karriärrebell? Lär här på webbsidan eller beställ boken från valfri näthandel eller låna den på ditt bibliotek.

Leave a Comment