Provanställningens falska trygghet

Sara blev provanställd på ett företag som grafiker. Hon har gedigen erfarenhet och hög kompetens. Provanställningen flöt på bra och hon fick massor med positiv feedback från sina chefer. Två veckor innan provanställningen ska övergå i en tillsvidareanställning kallas Sara till kontoret och får besked om att provanställningen ska avslutas. Grunderna var, minst sagt, luddiga. Möjligen ville de ha någon med mer erfarenhet av att arbeta i projekt. För Sara kom nyheten som en kalldusch.

Om företaget var missnöjt med Saras prestation så borde de ha påtalat detta för henne och gett henne en möjlighet att korrigera eventuella brister, kanske handlar det om missförstånd som behöver utredas, kanske var Sara inte tillräckligt bra. Oberoende av vilket så borde Sara har fått någon form av indikation på att det fanns ett missnöje. Det hade, om inte annat, gett henne en möjlighet att börja titta efter lämpligare arbetsplatser. Att inte ge en person möjlighet att korrigera sina brister utan dessutom vänta till absolut sista dagen med att avsluta en provanställning är inte bara dåligt ledarskap det är dessutom etiskt tvivelaktigt. (För att inte tala om att det är resursslöseri att plocka in människor i organisationen bara för att sedan kasta ut dem).

Som rekryterande chef har du ett stort ansvar, du ska inte bara hitta en person med de rätta kvalifikationerna på pappret, personen ska faktiskt kunna det den säger sig kunna och dessutom ska han eller hon passa in på företaget med avseende på företagskultur och personkemi också. Som en reflex kanske du väljer att provanställa i stället för tillsvidareanställa direkt. Och dessutom så utnyttjar du denna möjlighet maximalt. 6 månader.

Trots att syftet med möjligheten att provanställa var att ge personer utan relevant erfarenhet eller kunskap en möjlighet att bli anställda på prov för att se om de kunde lära sig det som de behövde kunna så utnyttjas nu denna friskt bland alla möjliga typer av anställda. Personer som byter till likartade tjänste på andra företag, chefer på alla möjliga nivåer och utan åtskillnad, många gånger med det förmenta ”det är vår policy, det är lika för alla.”

Du tänker att det ger din en trygghet. Men det är inte säkert att så är fallet. Denna överanvändning av provanställningar kan leda till minst två negativa konsekvenser för företaget, två konsekvenser som du måste ta i beaktande när du rekryterar någon:

För det första: En person som bli anställd på premissen med provanställning hur upplever han eller hon det? Budskapet vi som företag sänder ut när vi väljer att provanställa är att vi inte litar på dig eller på din kompetens. Vi litar inte heller på att vårt beslut är rätt och vi vill ha sex månader på oss för att se om det här kommer att fungera.

Kelly Odell från Astrakan som är expert på förhandlingar sa under en föreläsning som jag bevistade att han undviker att förhandla om lön med personer som han nyanställer. Är den lön som personen begär rimlig så accepterar han den. Orsaken är att han inte vill börja relationen med en potentiell konflikt utan med förtroende och tillit.

Marianne Hamilton, f d personaldirektör på Atlas Copco menar att när en person får en anställning ska han eller hon uppleva det som att hon vinner ett pris. Att han eller hon ska uppleva det mycket positivt att komma in i den nya organisationen och verkligen se fram emot att börja arbeta där. Detta motsägs direkt om man väljer att provanställa.

Om personen dessutom upplever att det är ett test de första sex månaderna finns dessutom risken att personen presterar sämre för att det blir för mycket fokus på att visa upp sig, försöka bevisa sin kompetens hela tiden och oroa sig i stället för att faktiskt arbeta, och våga diskutera avvikande uppfattningar och annat som är nödvändigt för att vara en verklig tillgång för ett företag.

För det andra: en person som är tillsvidareanställd har alltid minst en månads uppsägningstid. En person som är provanställd kan resa sig upp från sin plats och bara lämna företaget. Utan föregående varning. Det kanske inte är hela världen om personen bara har varit där några veckor, men om det närmar sig fem månader? När det Fantastiska Erbjudandet kommer från ett annat företag kan den personen dessutom tänka: ett företag som inte litade på mig tillräckligt mycket för att våga anställda mig, varför ska jag visa lojalitet mot dem? Dåliga eller obefintliga överlämningar kostar mycket pengar i effektivitet för att inte tala om riskan att göra kunder och samarbetspartners missnöjda när man tappar bollar.

Jag menar inte att dessa två skäl skulle göra provanställningen helt onödig, snarare att det är lika illa att provanställa på sex månader av ren slentrian som det är att tillsvidareanställa på ren slentrian. Och givetvis, helt oacceptabelt att använda sig av den möjligheten på ett oetiskt vis, som i exemplet ovan.

Leave a Comment