En älg leder några vildsvin i skogen. Motljus.

Chefer, managers, ledare – kärt barn har många namn

Diskussionen kring chefs -och ledarskap är  otroligt viktig och intressant. Det finns oändligt med åsikter och tankar om detta och självklart finns det inga självklara rätt eller fel. Men jag skulle ändå vilja hävda att det är omöjligt för en chef att utföra sitt jobb på ett bra sätt om hen inte tänker, jobbar och besitter ledarskapskvaliteter. Jag upplever också att vi ofta glömmer att det faktiskt är en skillnad mellan de två orden management och leadership, och vad dessa innebär. Vad är då chefskap och vad är ledarskap? Behövs de ena för att kunna agera den andra?

Skillnaden mellan chefskap respektive ledarskap

Vi börjar med att bryta ner och definiera begreppet ”management.”  Ordet management och dess betydelse uppkom någon gång på 20-talet för att skapa ordning och reda i de företag och organisationer som då föddes och växte. Management, eller chefskap, handlar om att få saker att flyta på så enkelt och effektivt som möjligt. Det handlar om att skapa ordning och reda och stadga i företagen. Det kan konkret vara sådant som att planera, att budgetera, att organisera och att kontrollera. Med andra ord flera av de rutinuppgifter som en chef har och måste utföra.

Att försöka definiera begreppet ledarskap  är svårare. Otaliga ideologier och klassifikationer har skrivits och publicerats om vad ledarskap egentligen är. Jag skulle vilja säga att ingen av dessa är varken  ”rätt” eller ”fel”  – begreppsförvirringen handlar om att ledarskap är ett ord som uppfattas olika, beroende på vem vi är för människor, vår bakgrund och så vidare. Att definiera ledarskap är lika svårt som att försöka definiera ”kärlek” eller ”fred:” Frågar du tio personer vad dessa ord betyder, kommer du med största sannolikhet att få lika många olika förklaringar och definitioner.

Enklast kanske det är att förklara ledarskap i relation till begreppet chefskap: Om chefskap handlar om att hålla ordning och reda, handlar ledarskap om att ständigt driva förändring och rörelse i ett företag eller i en grupp. Ledarskap handlar om att skapa en gemensam vision och måla upp en målbild. Det handlar om att inspirera, motivera och agera kommunikatör till sina följare. Ledarskap handlar om att påverka sina följare på ett sätt som får dem att tillsammans vilja sträva efter ett gemensamt mål och att vilja göra det för att man vill och tror på det man arbetar emot.

Blir ledarskapet bortglömt i vår stressiga arbetskultur?

Att vara chef och delegera ut uppgifter, kan i stort sett vem som helst göra. Personen du ger uppgiften till behöver inte gilla dig, hen gör det ändå – för att du är hens chef. Men när du utövar ett gott ledarskap, väljer dina följare dig för att de tror på dig och utför uppgifterna du ber om för att de faktiskt vill, inte för att de måste.

Om du som chef aktivt jobbar och tänker på ditt ledarskap och hur du utövar detta så kommer det i sin tur leda till mer inspirerade medarbetare som kommer vilja jobba hårdare och vara mer motiverade.

Ledarskap kan vara svårt – kanske till och med obehagligt – att jobba på som chef. Det kan vara svårt att komma fram till vilket sorts ledarskap som passar just dig och det kräver en del av dig själv att ta reda på detta. Vinsten för den som tar sig tiden att utveckla sitt ledarskap och implementera det i sin chefsposition är både mer drivna, aktiva och glada medarbetare och  en trevligare arbetsplats där alla trivs. Detta leder också till bättre resultat; något som vi alla såklart strävar efter.

Att ta sitt ansvar

Så ni alla chefer som läser detta: Leta upp en bok om ledarskap, googla hur man ska bli en bättre ledare, gör allt som krävs. Och alla medarbetare som tycker att chefen fastnat lite för mycket i management-rollen, prata med chefen och berätta vad du tycker och känner. Ansvaret har alltid legat – och kommer alltid ligga –  100 % hos oss alla. Mer ledarskap i samhället och i arbetslivet!

Skribent: Hanna Gustafsson

Vill di läsa mer om vad man kan och bör förvänta sig av en chef eller en ledare? Köp Karriärrebell på Bokus eller Adlibris

Leave a Comment