En kvinna sitter på huk. Bredvid henne på asfalten ligger en tappad glass.

Så undviker du de vanligaste fallgroparna

Att leta efter ett nytt arbete i dag tar mycket tid: Först ska du framställa ett cv och ett personligt brev, därefter förväntas du registrera cv:t i olika mallar och system hos rekryterings – och bemanningsbolag. Sedan ska du springa på olika intervjuer. Det är för många en utmattande process. Det är dränerande att ge och ge utan att få tillbaka – och det är inte att rekrytera med respekt.

Det finns en del fallgropar i rekryteringsprocessen som det är viktigt för dig att känna till. Många av dem kan du enkelt förhålla dig till, om du bara är beredd på att de kan komma.

Bristande feedback

Efter att du skickat din ansökan, varit på intervju eller på annat vis interagerat med en rekryterare eller arbetsgivare, bör du få feedback. Eftersom du lägger ned mycket tid och energi är det inte rimligt att du inte får veta varför du till exempel inte gått vidare i processen. Rekryteringsprocessen är till för att du ska utvecklas och få vad du behöver för att kunna tacka ja eller nej. Tyvärr sköts detta inte så bra från rekryterares eller arbetsgivares håll i dagsläget.

Lösning: Kontakta rekryteraren själv och be om feedback. Fundera också över dina känslor inför en arbetsplats som tar så lättvindigt på dig. Är det en arbetsplats som du vill vara på?

Oseriös referenstagning

En hel del rekryterare tar sig friheten att kontakta dina referenter innan ni kommit så långt i processen att du verkligen är en av de sista sökanden. Detta kan leda till två stora problem: För det första kan du förlora din nuvarande tjänst, eller i alla fall förtroendet på den arbetsplatsen. I en bransch där ”alla känner alla” kan referenstagning tas utan din vetskap vilket gör att konfidentialiteten i att du vill byta jobb försvinner. Det andra problemet är att du inte hinner förbereda dina referenser, vilket leder till att de är sämre ambassadörer för dig och kanske också blir upprörda för att du inte hunnit prata med dem om de vill vara referenser överhuvudtaget.

Lösning: Var noggrann med att inte lämna ut dina referenser förrän du är i ”skarpt läge”, helst enda arbetsväljaren kvar i processen. Se också till att få chansen att informera dina referenter om att de kommer bli kontaktade, från vilket företag, av vem och angående vilken tjänst.

Bristande transparens mot dig i processen

Det är viktigt att arbetsgivaren är transparent mot dig i processen, att de är tydliga med varför de tackar ”ja” eller ”nej” till dig. Hur många andra har de kallat till intervju? Hur många är kvar för dem att välja mellan? När kan du förvänta dig svar? Rekryteringsprocessen skall vara tydlig för alla involverade. Det är lika viktigt att du själv försöker hålla en tydlig och öppen dialog. Förklara för arbetsgivaren hur dina tankar går och vad du behöver för att veta om detta är ett rätt nästa steg för dig. Det är också viktigt att arbetsgivaren ger dig feedback på hur de upplevde dina referenter. Ofta behandlas referenssamtalen som konfidentiella, men du skall absolut få information om de var matnyttiga och upplevdes som professionella så att du vet om du kan använda dig av dem i framtiden.

Lösning: Kontakta rekryteraren och ställ dessa frågor, eller fråga under din intervju. Om du inte får ett svar kan det vara värt att reflektera över huruvida detta är rätt arbetsplats för dig eller inte.

Ensidiga panelintervjuer

Panelintervjuer, där fler än två personer intervjuar dig, har blivit vanligare. Det är otroligt svårt att som arbetsväljare komma till sin rätt under en panelintervju. Upplevelsen blir ofta ”tre mot en”, en situation där du hamnar i underläge och allt fokus hamnar på dig, utan utrymme för dig att ställa alla de frågor som du behöver ha svar på för att kunna veta om detta är en arbetsplats för dig. Resultatet blir alltså med största sannolikhet att arbetsgivaren får ut väldigt mycket, medan du går därifrån utmattad och utan vidare känsla om vad du vill. Det är naturligtvis du som avgör, men vi tycker inte att det finns någon orsak att ställa upp på detta. Du har rätt att tacka nej.

Lösning: Tacka nej med hänvisning till omständigheterna (om du får reda på det innan) eller tacka för att de tagit sig tid, men berätta att du inte känner dig komfortabel i situationen (om du får reda på det på plats). Tänk bara på att vara vänlig och trevlig och föreslå naturligtvis en intervju under omständigheter som känns bra för dig.

Leave a Comment