Lojalitet till kostnaden av två glas champagne

Två glas champagne levererades oväntat till vårt bort under min och Pontus bröllopsmiddag. För en kostnad på en två-tre hundra kronor, flyttades hans fokus från den bedårande bruden, till den blivande arbetsgivaren. Hur kunde det bli så här?

Människor blir glada av positiv feedback, av små oväntade gester och bevis på uppskattning. Det får dem att må bra, ökar lusten och förmågan att prestera samt får dem att tycka om, att bli lojala. Med två glad champagne lyckades Pontus chef göra en tydlig markering som sa att de var nöjda med din rekrytering av honom, att de såg fram emot att börja arbeta med honom och att pratat om att familjen var viktig, inte bara var tomma ord. De bjöd helt enkelt in honom i gemenskapen. Vem kan ställa sig kallsinnig inför något sådant?

Vilken effekt fick det?

  • Hur mycket mer såg Pontus fram mot sitt nya arbete på grund av detta?
  • Hur mycket längre tid kommer han att stanna, än vad han annars skulle ha gjort?
  • Hur mycket starkare blev hans lojalitet gentemot företaget?

Det är givetvis omöjligt att säga exakt – men utan tvivel kommer han att stanna längre och uppskatta sin arbetsplats mer än vad han annars skulle ha gjort. Hans arbetsplats och chef gjorde ett mycket bra första intryck på honom, något som skapat en högre tolerans inför deras mindre bra sidor och misstag de kan tänkas begå i framtiden. Uppenbarligen en vinst för företaget som vida överträffar den initiala utgiften!

Vad säger forskningen?

Trots att mitt exempel har starkt stöd i forskningen är det fortfarande alldeles för många chefer som inte tagit till sig detta. Faktum är att de flesta satsningar som företag kan göra som direkt påverkar individen t.ex. friskvård, fri mat i personalmatsalen, massage, sluta röka-program och så vidare, skapar vinster för företagen genom ökad produktivitet (och minskad personalomsättning) i mycket högre grad än om de väljer att höja personalens löner.

Det betyder att oberoende av om man har ett humanistiskt synsätt eller ett ekonomiskt så kommer vi fram till samma sak: man bör satsa på åtgärder och handlingar som höjer personalens psykiska och fysiska välbefinnande om målet är ett vinstdrivande och konkurrenskraftigt företag.  Det är värt att ha i åtanke.

Leave a Comment