Ett högst ordinärt tåg som kommer farande på rälsen.

Hur osunda organisationskulturer skapar omoraliska medarbetare

För något år sedan blev det stora rubriker är en tågvärd, kastade av ett barn i Kumla. Hon, och andra som begått liknande handlingar, borde säga upp sig från SJ omgående (och fler med henne).

Det faktum att hon kastade av barnet är nämligen ett symtom på att något inte står rätt till på SJ. Jag vare sig vill och eller tänker förringa kvinnans eget ansvar. Hur omständigheterna än ser ut runt omkring så är det aldrig acceptabelt att skylla på dem för att undkomma sina egna skyldigheter. Med det sagt är det dock viktigt att inse att eftersom den här typen av händelser har hänt så många gånger på SJ, så det är osannolikt att det är kvinnans helt egna agerande och moral som har skapat denna situation.

Efter att ha läst om detta i flera olika medier samt ett flertal gånger varit med när folk har blivit avkastade samt då och då fått möjlighet att tjuvlyssna på dialogen mellan olika trafikvärdar tror jag att snarare att orsaken står att finna i två olika perspektiv av SJ:s kultur.

Dels tror jag att det handlar om SJ:s kultur uppifrån och ned och dels om SJ:s kultur mellan kollegor på samma nivå. Vad säger cheferna egentligen till sina tågvärdar till exempel? Förmodligen så får de höra att de ska tillgripa nolltolerans, jag tror det säger mycket negativt om de personer som tjuvåker (säkerligen med sedelärande historier om hemska föräldrar som sätter sina barn på tåget utan biljett och vad det kostar SJ). Jag tror också att även om man kanske uppmuntrar personer att kontakta närmsta chefen vid osäkerhet, så får man smäll på fingrarna om man gör det i praktiken. Det kan också finnas hot om avskedande om man inte lyckas identifiera de som tjuvåker. SJ kan också ha försökt skapa enighet och lojalitet genom att trycka mycket på att tågvärdarna är personligt ansvarig och det är ”deras” tåg.

Min uppfattning är att ett antal av SJ:s tågvärdar ser på tågen som ”sina” och varje kränkning av detta utrymme, t.ex. när människor tjuvåker uppfattar de sig som personligt kränkta. De verkar alltid vara väldigt arga när de kastar av någon, även om personens är lugn, trevlig och tillmötesgående så kan de i alla fall börja skrika – och talar då gärna om ”mitt tåg”. Jag har förstått att dialogen mellan kollegor om passagerare i allmänhet och tjuvåkare i synnerhet lämnar en hel del övrigt att önska med avseende på ton, innehåll och vokabulär. Man snackar helt enkelt skit om dem och man utgår ifrån att varje bristande dialog mellan passagerare och personal handlar om passagerares ovilja att göra rätt för dig.

När man talar så negativt om en grupp människor är steget inte långt till att börja kasta av dem eller behandla dem kränkande på andra vis. Den som är ond, korkad, eller förstör; den man ”avhumaniserar” i någon grad, är också den som kan behandlas på ett annat vis än vad man skulle behandla vänner, bekanta eller en ”vanlig” människa man möter på gatan.

Dessa två olika aspekter på SJ:s kultur samverkar och leder till att man flyttar fram gränserna för vad som är att betrakta som acceptabelt beteende. Gruppen tågvärdar påverkas in i ett agerande som kanske inte är förenligt med deras vardagliga privata moral men som deras kollegor och chefer uppmuntrar och bekräftar. Ett agerande som innebär att skrika på folk, kasta av dem, hota dem och helt enkelt kränka dem på olika vis.

Det sägs i media att tågvärden mår mycket dåligt. Jag förstår det, det är alltid ångestframkallande att agera stick i stäv med den egna moralen. Framförallt när alla de som stod runt henne nu tagit sin hand ifrån henne i stället för att ta en titt på sig själva och fråga sig hur de bidrog till att denna situation uppstod.

Dock, tågvärden (och alla andra som befinner sig i liknande situationer) har ett eget ansvar och det ansvaret måste hon ta. Arbetskulturen påverkar henne (och många av hennes kollegor) på ett sådant vis att hon agerar på ett sätt som sannolikt inte är förenligt med den moral och etik som hon i vanliga fall står för. Hennes arbete får henne att begå potentiellt olagliga handlingar (framkallande av fara för annan) och tar uppenbart fram de sämsta sidorna hos henne. Det finns bara en lösning: Säg upp dig. Välj ett annat arbete, på ett annat företag, som har en human och positiv företagskultur.

Leave a Comment