Väldigt många skiftnycklar som håller på att svämma över verktygslådan.

Viktiga verktyg: Att skriva bättre i jobbet

Att skriva bättre i jobbet
Barbro Ehrenberg-Sundin m.fl. 

Bild på boken Att skriva bättre i jobbet. Den är jobbigt gulorange.

En skaffel är, som namnet antyder, en förening mellan en sked och en gaffel. Som många andra ting som försöker att vara två saker samtidigt är den inte vidare funktionell. Soppan stannar inte på skeden och det är svårt att spetsa köttbiten på de korta benen.

Samma problem har boken Att skriva bättre i jobbet. Den definieras som ett mellanting mellan handledning och uppslagsbok. Och den är just det, en skaffel. Som handledning betraktad är texterna för korta och dispositionen för lik en uppslagsbok för att man ska orka läsa den från pärm till pärm (något som säkert skulle vara nyttigt för många!). Samtidigt är det inte tillräckligt lätt att hitta i den för att den ska fungera som uppslagsbok.

Trots allt, ett standardverk

Vad är det då som gör att boken fått epitetet standardverk och att fjärde upplagan nu publicerats? Innehållet är faktiskt både adekvat och intressant. Boken behandlar allt från hur man ska planera sitt skrivande, till disposition och språkriktighet samt konkreta råd för hur man ska skriva olika sorters text. Att skriva för webben har fått ett eget avsnitt, men tyvärr är det sorgligt kort. Mycket fokus har författarna lagt på hur man skriver för mottagaren, inte minst för de som arbetar i offentlig sektor. Något alla medborgare kan vara tacksamma för! Som redaktör hade jag dock lagt mer tid på att fundera över en lämplig layout. Myriaden av rubriknivåer, formateringar, fonter, storlekar och så vidare skapar ett så rörigt intryck att jag har svårt att orientera mig och hitta det jag söker.

Den som trots allt tar sig igenom hela boken har gjort många viktiga lärdomar och Att skriva bättre i jobbet bör, som skaffel betraktad, återfinnas i alla arbetsplatsbokhyllor.

På Adlibris: Att skriva bättre i jobbet: en handbok om brukstexter | På Bokus: Att skriva bättre i jobbet: en handbok om brukstexter

Leave a Comment