Mycket andlig bild på Lotusblomma.

Positiva affirmationer – inte bara positivt

Vi har alla stött på dem, de som ivrigt hejar på sina vilsna och sökande medmänniskor med hurtiga och aldrig sinande tillrop om alltings möjlighet. De som vill visa väg genom att tala sig varma om positiva affirmationers förändrande påverkan. Bara du intalar dig själv så kan du bli både vacker, framgångsrik och kär! Och visst kan affirmationer förändra dig inuti, men inte bara såsom det ensidigt propagerats. Studier visar att affirmationer vi inte landat i och tror på, kan skada oss själva eftersom de går emot vad vi själva känner är rätt.

Tvärtom – om vi inte har en tillräcklig tro till det vi intalar oss, så undviker vi att ta steg som skulle kunna stärka oss på sikt. Vi får det också svårare att hantera de hinder som kan uppstå på vägen mot det uppsatta målet. Vare sig du väljer att göra allt som arbetsmarknadens styrande ber dig att göra, eller om du intalar dig affirmationer du inte tror på, så har du gjort samma sak mot dig själv- nämligen lämnat över makten över din egen värld till något eller någon annan.

Som coachande aktör på arbetsmarknaden mötte jag denna övertro på affirmationer överallt, utom just hos dem det skulle hjälpa. Plötsligt översvämmades den coachande arbetsmarknaden av hurtiga charlataner vars enda mål var att intala dig att du kunde bestiga vilket berg som helst utan rätt verktyg. Alltmer vilsna arbetssökande kände sig obekväma och fråntagna något väldigt viktigt- deras egen tilltro till sin inre röst. Det är rimligt att anta att för att staka ut en väg som känns möjlig att gå, så behöver den förankras i en känsla av möjlighet och verklighet. En växande känsla av att vi faktiskt kan genomföra det vi önskar, får oss att växa och utmanas på rätt sätt. Däremot visar studier att positiva affirmationer på personer med redan högt självförtroende, absolut kan fungera. Personer med ett uppskjutande förhållningssätt kan också behöva höja sin förväntan med exemplevis affirmationer, men då handlar det snarare om att ta tag i saker steg för steg och att hela tiden utvärdera sina prestationer.

Du ska inte behöva tvinga på dig framkrystade affirmationer som inte känns okej i dig, för att lyckas i ditt jobbsökande. Det är inte förrän det just känns okej i dig, som det är en bra väg att gå och därför kommer få dig att lyckas. Din karriärs- och jobbsökarplan måste kännas rätt och slå an en äkta och djup sträng inom dig.

Nu är det dags att sluta bli trampad på, dags att bli den som själv väljer arbetsgivare istället för att vänta på att bli vald. Hitta det som är rätt för DIG.
Och fortsätt leta tills du hittar det, men med en förankrad början inom dig själv.

Lycka till!

Skribent: Viveca Lindfors

Leave a Comment