Ett lejon med sin lilla unge.

Lejonhonor letar inte syndabockar – ett kärleksfullt ledarskap

En bra ledare är en individ som man känner sig trygg med och kan lita på, ungefär som en lejonhona är för sina ungar. Precis som med en lejonhona så älskar jag mina ”ungar” även om de är olika och har varierande behov. Det ser jag bara som charmigt, och med nyfikenhet så följer jag dem för att se vad det kan leda till. Jag försöker uppmuntra och stötta dem och visa att jag bryr mig om dem var och en. Att få lyssna på deras idéer och sprudlande energi är en ynnest för mig, och jag tillrättavisar dem med varsam tass. Bestämd och tydlig med vilken väg de skall gå och vad de får göra. Att kunna se just deras behov för att de skall åstadkomma det som skall utföras så bra som möjligt.

Klara riktlinjer och spelregler som ”flocken” kan följa och förhålla sig till mår alla ungarna bra av. Det är viktigt att kunna ge ungarna den rätta gruppkänslan och att de märker att det går lättare om man hjälps åt med allt som ska göras. Detta skapar dels en respekt inför varandra men också en fin sammanhållning.

Konflikter uppstår ofta i alla typer av grupper, men det är inte nödvändigtvis något som är dåligt. Genom att lösa konflikten och kunna gå vidare så stärks grupptillhörigheten och samarbetsförmågan i gruppen ökar. Ledaren spelar här en viktig roll. Inte genom att ryta till och tillrättavisa de inblandade, utan snarare genom att agera som en medlare eller mentor och få de stridande att lyssna på varandras åsikter och behov. Först då kan man ta lärdom av det som hänt och gå vidare i stället för att grubbla och söka efter syndabockar. Att försöka få de inblandade att våga släppa taget och säga förlåt!

Vi ställs dagligen inför en massa olika beslut som ska fattas, men frågorna är bara olika stora.Så vare sig du är en Lejonhona eller en förälder, USA:s president eller en IT-projektledare, så är du en ledare. En ledare med ansvar för din ”flock” – att få dem att trivas tillsammans, sträva mot samma mål och sätta upp tydliga gränser – inte upprätthålla konflikter och söka syndabockar. Det är grunden för ett kärleksfullt ledarskap.

Skribent: Susanne Lagula

Leave a Comment