Gammaldags fickur i guld. Vit urtavla och romerska siffror.

Hur tusan kan folk påstå att klockan är rund?

”Varför påstår varenda människa att ett fickur är runt, vilket bevisligen är falskt, alldenstund det sett i profil bildar en smal, elliptisk rektangel, och varför i helvete har man lagt märke till formen bara för det ögonblick urtavlan var intressant?” Alfred Jarry

Tänk dig följande situation: Du sitter i din bekväma bil och kör i godan ro. Radion är inställd på din radiokanal och du sitter och trummar lätt med fingertopparna på ratten i takt med musiken.

Plötsligt kör en bil ut rätt framför dig och du tvingas ställa dig på bromsen för att inte köra in i den. Du blir rädd och stressad och tänker att den andra föraren är oförsiktig och korkad, och bryr sig inte det minsta lilla om din säkerhet.

Få hade klandrat dig om du i den situationen tutar och skriker några okvädningsord åt den andre föraren. Herre gud – han var ju medvetet oförsiktig och struntade i trafikreglerna så att du kunde ha skadat dig allvarligt! Dessutom måste du markera att det inte är okey för människor inte behandlar dig illa – eller som Dr Phil skulle ha sagt; ”You teach people how to treat you!”

Vad tänkte föraren i den andra bilen?

Men om du tänker efter – var det verkligen så den andra personen tänkte?

Den andra personen kan lugnt och stilla ha kört ut i trafiken. Kanske missbedömde han avståndet, kanske körde du för fort. ”Men en resonabel person blir väl inte upprörd över att han behöver sakta in lite”, tänker han. ”En resonabel person lämnar väl företräde utan att bli upprörd för det?”

Så, vad är mest sannolikt: att det var ett oskyldigt misstag eller ett medvetet agerande? Och om det var ett oskyldigt misstag – hur kommer han då att reagera på ditt utbrott? Förmodligen med ilska eller så ställer han sig helt oförstående inför det och tycker att du är en oborstad tölp som inte låter andra människor komma in i trafikflödet. Som om gatan var din! (Och så skulle du förmodligen också tänkt om du varit i hans position…)

Oberoende av hur han reagerar på situationen har vi alltså skapat en konflikt där det inte behövdes. (Kanske tycker han också att han måste markera mot dig och så står ni på gatan och slår på varandra…)

Sociala situationer är svåra

Sociala situationer är extremt komplicerade. Som ledare kan vi dock inte bara nöja oss med det utan vi måste hela tiden arbeta på (minst) tre viktiga områden:

1) Bli mer socialt kompetenta genom lära sig betrakta situationer från en annan persons perspektiv (empati)

2) Lära oss känna igen våra egna fördomar när vi betraktar sociala situationer.

3) Öva att bli bättre på att bedöma sociala situationer.

Om personerna i exemplet ovan hade arbetat på ovanstående hade de kanske hanterat situationen bättre, men det är ingen garanti. Inget av detta kommer gratis. Det kräver hårt arbete och mycket kunskap. Kunskap som man inte får genom att lita till ”sunda förnuftet”. Och sociala situationer kan utvecklas mycket snabbt, utan att ge tid till eftertanke och reflektion.

När vi inte kan betrakta situationen från en annan persons perspektiv skapar väldigt mycket problem för oss i vårt vardagliga liv, främst genom att det skapar konflikter. Om du som ledare inte kan se varför en specifik person in beter sig på ett visst vis, kan du heller inte vidta rätt åtgärder.

Lata Sam

Sam kunde aldrig hålla en deadline och det antogs allmänt på företaget att han satt och slöade, att han obstruerade mot de givna instruktionerna han fått. Cheferna hade pratat sig samman och fattat beslut att hålla mycket noga kontroll över honom för att på det viset säkerställa att han arbetade, något som skulle bli både kostsamt och besvärligt.

Men en av cheferna kom på den revolutionerande metoden att faktiskt fråga Sam varför han inte kunde hålla deadline. Sam påstod då att han hade all intention i världen att utföra uppgiften, men han upplevde att tiden inte räckte till.

Efter vidare undersökningar kunde man konstatera att Sam faktiskt arbetade, men att han konsekvent hade för hög ambitionsnivå och levererade saker med för hög kvalitet. Efter samtal och stöd började Sam leverera på rätt nivå och kunde därmed hålla sina deadlines.

Alltså, om du vet orsaken till ett visst beteende, om du förstår hur en annan människa tänker och resonerar (även om du inte nödvändigtvis håller med) har du större möjligheter att fatta korrekta beslut och lägga din energi på rätt saker. Du kommer också att få mer respekt av dina medarbetare då du konkret kan visa att du förstår dem och inte skapar konflikter i onödan.

En metod för att öva upp sin empatiska förmåga

Vi måste alltså lära oss att se varför människor beter sig som de gör och hur de kan tänkas tolka orsaken till vårt beteende.

En enkel och billig metod för att öva dessa förmågor är att skaffa sig en skrivbok för personlig utveckling. Den kan vara glittrig eller grå. Billig eller dyr. Men den ska gå att skriva i.

Lägg några minuter i slutet av varje dag på att utvärdera en specifik situation. Välj ut en situation och reflektera över följande saker i din skivbok:

• Vem pratade jag med?

• Kan något av det som jag eller den andra personen sa tolkas på flera olika vis?

• Skriv ner exakt vad som sades och tolka det. Vad kan personen ha menat med det sagda?

• Försök se situationen från den andra personens perspektiv – och skriv ner alla möjligheter till tolkningar och alternativa förklaringar.

• Föreställ dig att du är den andra personen, med den personens ansvarsområden, beroendeförhållanden och personlighet. Vad skulle personen ha kunnat mena med det sagda? Vad skulle du ha menat i den situationen?

• Hur tror du att den andra personen tolkade det som hände?

• Undvik att dra slutsatsen att den andra personen är korkad eller elak – så är nämligen sällan den mest troliga förklaringen.

Om du gör detta regelbundet kommer du snart att märka att du kan se väldigt många olika perspektiv situationer och andra människors agerande.

Detta leder i sin tur till  färre konflikter, att du inte blir lika arg på människor, och att du inte börja tycka illa om folk i ”onödan”.

Jag har gjort detta till och från i många år. Det betyder inte att jag är färdiglärd, färdigutvecklad eller alltid gör rätt. Men när jag misslyckas i mitt ledarskap är det skönt att veta att jag i alla fall på allvar försöker. Gör du det?

Källa: Knowing Peolpe – The personla use of social psychology av Michael Lovaglia

Leave a Comment