Ett par smutsiga converse och ett par lika smutsiga strumpor som ligger bredvid dem.

Få sambon att plocka upp sina strumpor – är det värt besväret?

Tänk dig att du har en lista med saker som du vill göra eller saker som du vill åtgärda. Det skulle till exempel kunna handla om alla de saker som du finner irriterande hos din sambo, eller alla de saker som du skulle vilja förändra på din webbsida.

Varje gång som du väljer att fokusera på något från din lista så gör du en investering. Det kan vara en investering i tid, i pengar eller i engagemang. Om du vill få din partner att plocka upp sina strumpor handlar det om en investering i tid och i engagemang. Och om du vill ändra designen på din webbsida så investerar du förmodligen pengar.

Beroende på vad du engagerar dig i så kommer du att (förhoppningsvis) få en viss effekt eller resultat. Förhoppningsvis börjar din partner att plocka upp sina strumpor från golvet, och kanske även den blöta handduken. Eller så kommer din nya webbdesign att öka antalet besökare på din sajt med 200 %.

Din investeringskostnad i relation till den förväntade effekten kan vi kalla vår förväntade ROI (return on investment).

Det betyder att för varje lista med saker som vi vill förändra så kan vi räkna ut en förväntad ROI. Vad det kommer att kosta oss att förändra det och vad vi kan vinna på det. Utifrån det kan vi göra en prioriteringslista över våra uppgifter.

Att arbeta med en kostnad-effekt-matris

Men ROI beräknas i allmänhet i pengar eller i procent och det är inte helt lätt att sätta ett ekonomiska värde på att slippa strumpor på golvet och faktiskt inte heller att räkna ut effekten av att byta webbdesign.

Ibland är ROI:n för att räkna ut ROI:n för dålig. Eller så har vi inte tid, ork eller kompetens att räkna ROI på riktigt i det aktuella fallet. Då kan vi i stället använda en kostnad-effekt-matris

I matrisen så plottar du ut dina olika förbättringsförslag utifrån kostnad och svårighet att genomföra relativt den förväntade effekten.

Vad är kostnaden för att få sambon att kasta sina kattavlor?

Konkret kan du alltså börja med att  placera ut en punkt över hur svårt det är att få sambon att sluta kasta strumpor på golvet och vilken effekt som det skulle ha på er relation. Sedan kan du fundera över det faktum att din sambo inte bryr sig om att byta toalettpappersrullen. Kostar det mer eller mindre att förändra en strumpkastandet och vilken förändring får den högsta positiva effekten för er relation? Sedan kan du fundera över det faktum att din sambo gillar tavlor med katter på. Är det besvärliga att byta tavlorna än att hantera strumporna, och hur är det relativt toalettpappret? Och hur är den förväntade effekten på er relation? Hur mycket irriterar det dig?

Och så fortsätter du, tills du plottat ut alla saker som du vill förändra med din sambo eller tills du plottat ut alla saker som du vill förändra på din webbsida.

Vad ska prioriteras och vad ska ignoreras?

När alla punkter är utplacerade kan du enkelt se vilka som du borde ge hög prioritet, vilka som är strategiskt viktiga och vilka som kan vara värt att åtgärda på grund av enkelheten. Och så naturligtvis vilka som är lågt prioriterade och kan vänta till sist – eller inte alls.

För glöm inte att du faktiskt inte behöver genomföra alla förbättringsförslag. Det går alltid att göra allting bättre. Men det är inte alltid värt pengarna. Eller relationen.

Tyckte du att detta var intressant? Läs mer om hur du arbetar med strategiska frågor i min nya bok Praktisk e-handelsstrategi. Utkommer på Sanoma Utbildning i början av 2019.

Leave a Comment