Crister Enander: Om måndagens rikedom

”Människor, ja rentav medborgare i detta land, talar slentrianmässigt illa om måndagar. Det är ett otyg.

Jag tycker om måndagar.
Rörelse, orörd vecka, arbetet som kallar.
Ett skrivbord som viskar välkomnande små ord i morgonväkten.”

– Crister Enander, skribent och författare

Leave a Comment