6 konkreta tips för dig som inte vill vara en liten lort (del 2)

Att stå och se på, i stället för att agera, är egentligen lika illa som att systematiskt trycka ned någon. Din tystnad kommer att ses som medhåll. Den kommer att ge Kajsa kraft att fortsätta med sina trakasserier. Och det kommer att bekräfta den skam som Göran känner inför att vara mobbad. (Här kan du kan läsa hur konflikten mellan Kajsa och Göran började.) Så var en hjälte, inte en liten lort.

1. Din viktigaste uppgift är att ta ställning mot mobbningen genom att öppet ställa dig på Görans sida – även om du inte tycker om personen. Protestera mot dumma skämt och kränkande kommentarer.  Acceptera inte att dina kollegor uttrycker sig nedlåtande om, eller till, Göran (eller andra kollegor). Dra in Göran i gemenskapen.

Jobbet är inte en högstadieskolgård där du kan välja och vraka. Alla personer behövs och du (precis som alla andra) har ett ansvar för att det fungerar.  Och kom ihåg: helt oberoende av hur Göran är eller vad han gör, så förtjänar han inte att bli mobbad.

2. En av de värsta sakerna med mobbning är att den som är utsatt kan börja tvivla på sig själv. Är det verkligen allvarligt? Är de jag som är överkänslig? Förtjänar jag det kanske inte ändå?

Det är därför viktigt att du validerar situationen inför Göran. Sätt ord på vad som sker (”Ja, du blir utsatt för mobbning”), tydliggör ditt avståndstagande (”jag är inte, och tänker inte, vara delaktig i det”) och markera att det inte är acceptabelt (”Ingen förtjänar att bli mobbad.”)

3. Ge Göran information om eventuella ”försyndelser” som han ska ha gjort sig skyldig till. Är Kajsa arg för något? I så fall vad?

Syftet med det är inte att ursäkta, men många gånger har mobbningen startat i en konflikt eller ett missförstånd. Om Göran vet vad det grundläggande problemet är (om det nu finns något sådant) – kanske det också är möjligt att tala om det eller hantera det på annat vis.

4. Fråga Göran hur han mår och om du kan göra något. (Göran kommer förmodligen inte att ha något bra svar, så räkna med att det är du som behöver finna olika strategier och lösningar.)

5. Hjälp Göran att kontakta sin chef, företagshälsovården eller psykologkontakt – beroende på vad du tror han behöver. Erbjud dig att följa med som stöd och även att berätta för dem hur du ser på situationen.

6. Ta  själv kontakt med chefen eller företagshälsovården. Mobbning är ett arbetsmiljöproblem som påverkar hela gruppen och hela arbetsplatsen. Det ger dig rätten, och skyldigheten, att agera.

Information, stöd och hjälp

  • Arbetsmiljöverket – Denna myndighet har i uppdrag att se till att lagar och riktlinjer om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer.  På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om psykisk ohälsa, stress, hot och våld.
  • Din vårdcentral – Det kan vara en god idé att kontakta din vårdcentral för att få vidare hjälp om du känner dig sjuk på grund av arbetsrelaterad ohälsa. 
  • Arbets- och miljömedicinsk klinik – Dessa kliniker tar emot patienter med sjukdomar som misstänks bero på arbetsmiljön eller den omgivande miljön. Kontakta Vårdguiden (1177) för att ta reda på var närmaste klinik finns.
  • Företagshälsovården – Många arbetsgivare anlitar företag inom företagshälsovården för att komplettera arbetsplatsens arbetsmiljöarbete. Se vilket företag som din arbetsgivare har avtal med. 
  • Föreningen Stopp – Denna förenings syfte är bland annat att arbeta för att uppmärksamma mobbning och kränkande särbehandling. Där finns hjälp och stöd att söka om en känner sig utsatt på sin arbetsplats.
  • OMM – Organisationen Mot Mobbning – Denna förenings syfte är bland annat att arbeta för att förbättra rutiner vid situationer där mobbning uppstått och rehabiliteringen för den som utsatts. 
  • Steg för steg – en organisation som verkar för nolltolerans mot kränkande behandling, oavsett var, på vilket sätt det sker. 

Källa: Morgans mission

Läs första delen i serien här:

Vad du behöver förstå om mobbning på arbetsplatsen (del 1)

Leave a Comment